Persondatapolitik

For at bruge loyalitetsprogrammet skal du acceptere nedenstående Persondatapolitik.

 1. Generalt
  1. Denne Persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) finder anvendelse ved din brug af loyalitetsprogrammet. Loyalitetsprogrammet giver dig som bruger mulighed for at opnå forskellige kontante fordele (herefter benævnt ”Bonus”) fra de deltagende virksomheder. Loyalitetsprogrammet benævnes herefter ”Cashback Services”. Cashback Services ejes og drives af Cashbackpoint Nordic ApS, CVR nr. 35239502, Vester Voldgade 83, 1552 København (herefter benævnt ”Cashback”).
  2. Persondatapolitikken gælder for alle Cashback Services, uanset om du tilgår Cashback Services via websitet eller app’en (herefter benævnt ”Platformene”).
  3. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne politik og gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
 2. Dataansvarlig
  1. Cashbackpoint Nordic ApS er dataansvarlig for de behandlede personoplysninger.
  2. Vores information er:

   Cashbackpoint Nordic ApS
   CVR-nr. 35239502
   Vester Voldgade 83, 1552 København, Danmark
 3. Hvilke oplysninger behandles
  1. Identifikationsdata og kontaktoplysninger
   Når du opretter en brugerprofil, skal du indtaste din e-mailadresse, mobiltelefonnummer, en adgangskode samt et betalingskort (se nærmere om vores behandling af kortoplysninger i punkt 3.3).
   1. Formål og grundlag
    Personoplysninger om dig behandles for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne kontakte dig. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendige for, at Cashback Services kan leveres til dig, herunder for at kunne fakturere butikker for din optjente Bonus. Denne behandling er nødvendig for, at aftalen med dig som bruger kan opfyldes. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.

    Med dit samtykke anvendes din e-mailadresse og mobiltelefonnummer tillige til udsendelse af markedsføringsmateriale fra Cashback. Hjemlen hertil er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.
  2. Øvrige oplysninger om dig

   Cashback indsamler andre oplysninger, hvis du oplyser disse. Dette er oplysninger om din fødselsdato, din alder, antal personer i din husstand, dit køn, dit postnummer og land. Der kan løbende blive tilføjet flere typer af oplysninger, som altid er valgfrie for dig at oplyse.
   1. Formål og grundlag
    Disse personoplysninger behandles om dig med henblik på at kunne foretage målrettet markedsføring og tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services overfor dig. Behandlingsgrundlaget for dette er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. f.
  3. Betalingskortoplysninger
   Cashback behandler oplysninger om dit betalingskortnummer, udløbsdato og navn på kortholderen. Cashback indsamler alene disse oplysninger, når du tilføjer dine kortoplysninger. I det tilfælde, at du ønsker at foretage en betaling for en ekstra service, skal du indtaste CVV/CVC. Cashback gemmer ikke dit CVV/CVC, men bruger dette til at autorisere en betaling.

   Dine betalingskortoplysninger behandles alene i et it-miljø, som er certificeret iht. PCI-reglerne (Payment Card Industri).
   1. Formål og grundlag
    Cashback har brug for dine kortoplysninger for at kunne registrere, hvilke køb du foretager, hvor du er berettiget til Bonus. Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.
  4. Betalingsoplysninger
   Cashback behandler oplysninger, om de køb du foretager med et til Cashback Services tilmeldt betalingskort. Cashback behandler oplysninger om tidspunktet for købet og det beløb, du har købt for. Med dit udtrykkelige samtykke behandler Cashback også oplysninger om, hvor du har foretaget betaling. Hvis du ikke ønsker at meddele Cashback dit samtykke, kan Cashback ikke levere tjenesten til dig. Cashback behandler ikke oplysninger om, hvad du har købt, medmindre det er nødvendigt af hensyn til beregning af Bonus.
   1. Formål og hjemmel
    Behandlingen af dine betalingsoplysninger sker for, at Cashback kan beregne hvilken Bonus, du er berettiget til. Dette er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a og lit. b samt Lov om betalinger § 125, stk. 3.

    Med dit samtykke anvender Cashback endvidere oplysninger om dine køb til brug for målrettet markedsføring og for at kunne tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. a.
  5. Kundenummer
   Cashback behandler dit kundenummer i forbindelse med udbetaling af Bonus. Nogle udbetalingsmetoder kræver, at du oplyser dit kundenummer hos den virksomhed, som udbetalingen skal ske til, f.eks. hvis du vil modregne en betaling med din optjente cashback. Cashback indsamler alene disse oplysninger, når du oplyser dit kundenummer hos Cashback.
   1. Formål og hjemmel
    Formålet med behandlingen er, at Cashback kan overføre din udbetale optjent Bonus på den måde, som du har bedt om. Fx kan du have bedt om at din Bonus benyttes til modregning i en regning eller lignende. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.
  6. Geografisk placering
   Med dit samtykke behandler Cashback oplysninger om din geografiske placering.
   1. Formål og hjemmel
    Formålet med behandlingen er, at Cashback kan vise dig butikker mv., der tilbyder Bonus i nærheden af dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. a.
 4. Videregivelse af data
  1. De personoplysninger om dig, som Cashback behandler, videregives som udgangspunkt ikke til tredjemand uden dit samtykke.

   Cashback videregiver oplysninger om det beløb, der er handlet for, Bonus der er tilføjet til din saldobalance samt tidspunktet for transaktionen til de til Cashback Services tilsluttede butikker til brug for fakturering for din Bonus. Denne behandling er nødvendig for, at Cashback kan opfylde sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er Persondataforordningen art. 6, stk. 1, lit. b.

   Når du handler med en butik, videregiver Cashback oplysninger om din alder, køn, postnr. og det beløb, der er handlet for, den Bonus der er udbetalt til dig samt tidspunktet for transaktionen, til butikken med henblik på at kunne opdatere dit nyhedsfeed med relevant markedsføring. Dette sker med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

   Hvis du vælger at ”Følge” en butik, accepterer du, at Cashback må videregive fornavn, alder, køn, postnr., det beløb, der er handlet for, Bonus der er udbetalt til dig samt tidspunktet for transaktionen til butikken til brug for at kunne opdatere dit nyhedsfeed med målrettet markedsføring. Dette sker med hjemmel i Persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

   Cashback kan endvidere videregive dine personoplysninger for at overholde lovgivningen, i forbindelse med juridisk proces, og for at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder.
  2. Cashback modtager transaktionsinformationer baseret på dine køb hos tilmeldte butikker med tilmeldte betalingskort. Som bruger accepterer du, at Cashback kan beregne Bonus på mine tilmeldte betalingskort via VISA og MasterCard, og enhver anden payment provider samt udveksle disse med Cashback underleverandører, med det formål at kunne identificere og beregne Bonus for dine køb hos tilmeldte butikker og webshops.
  3. Som bruger accepterer du, at dit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard tilmeldes Cashback, og at dit kortnummer videregives til Nets Denmark A/S. Du accepterer endvidere, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om hvor, hvornår og for hvilket beløb du har brugt dit Dankort, VISA kort og/eller MasterCard med henblik på at beregne din Bonus. Oplysninger om, hvad du har købt, bliver ikke behandlet. De behandlede oplysninger udveksles med Cashback. Nets Denmark A/S anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.
 5. Opbevaring
  1. Cashback opbevarer dine personoplysninger indtil du framelder Cashback Services, hvorefter dine personoplysninger enten slettes eller pseudonymiseres. Hvis du tilbagekalder et samtykke, slettes eller pseudonymiseres de under samtykket hidtil behandlede personoplysninger. Cashback kan dog gemme dine personoplysninger længere, såfremt det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav.
 6. Rettigheder
  Når Cashback behandler dine personoplysninger har du som registreret en række rettigheder. Disse persondatarettigheder er anført nedenfor. Hvis du ønsker at gøre en eller flere af dine rettigheder gældende, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Cashback.
  1. Ret til indsigt:
   Du har ret til indsigt i hvilke personoplysninger Cashback har registreret om dig.
  2. Ret til berigtigelse:
   Du har ret til at få korrigeret personoplysninger, som Cashback behandler om dig, hvis personoplysningerne er fejlbehæftede eller vildledende.
  3. Ret til sletning:
   Du har, i visse tilfælde, ret til at få slettet personoplysninger, som Cashback behandler om dig.
  4. Ret til begrænsning:
   Du har ret til at Cashback midlertidigt begrænser sin behandling af dine persondata til alene at være opbevaring i visse tilfælde. 
  5. Ret til dataportabilitet:
   Du har, i visse tilfælde, ret til få udleveret persondata som du har givet til Cashback udleveret i et struktureret, almindelige anvendt og maskinlæsbart format.
  6. Ret til indsigelse
   Du har til enhver tid ret til, på baggrund af din særlige situation eller særlige grunde, at gøre indsigelse mod Cashbacks behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse vedrører brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring, ophører Cashback sådan behandling.
  7. Ret til klage
   Du har ret til at klage over Cashbacks behandling af dine persondata. Sådan klage kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk.
 7. Tilbagekaldelse af samtykke
  Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af dine samtykker ved at rette henvendelse til Cashback, ved at slette din profil eller ved at ændre dine indstillinger på Platformene.

  Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du i nogen tilfælde ikke kan gøre brug af Cashback Services.
 8. Databehandlere og overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
  1. Vi overfører dine oplysninger om kortnummer og udløbsdato til en databehandler i USA, som er underlagt vores instruks. Databehandleren er underlagt Privacy Shield, som tillige er overførselsgrundlaget. Du kan læse nærmere om Privacy Shield her: www.privacyshield.gov.
 9. Fortrolighed
  1. Cashback behandler dine personoplysninger fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Cashback og samarbejdspartnere har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Cashbacks medarbejdere og samarbejdspartnere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af personoplysninger.
 10. Klageadgang
  1. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, bedes du rette henvendelse til os på de under pkt. 2.2 nævnte kontaktoplysninger.
  2. Derudover har du til enhver tid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark, www.datatilsynet.dk.
 11. Ændringer af politikken
  1. Cashback forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft 10 dage efter, at Cashback har orienteret dig om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil.

Persondatapolitik, marts 2020